10 Най-важни бизнес цели

Вашите бизнес цели са резултатите, които се надявате да постигнете, докато управлявате и развивате бизнеса си. Като предприемач, вие се интересувате от всеки аспект на вашия бизнес и трябва да имате ясни цели за вашата компания, ако искате да останете на пистата. Наличието на изчерпателен списък с бизнес цели създава насоките, които стават основата за Вашето бизнес планиране.

1. Получаване и оставане на печалба

Поддържането на рентабилност означава да се гарантира, че приходите остават пред разходите за правене на бизнес. Съсредоточете се върху контрола на разходите както в производството, така и в операциите, като същевременно запазите маржа на печалбата от продадените продукти.

2. Производителност на хората и ресурсите

Обучението на служителите, поддръжката на оборудването и закупуването на ново оборудване навлизат в продуктивността на компанията. Вашата цел трябва да бъде да предоставите всички ресурси, от които се нуждаят служителите ви, за да останат възможно най-продуктивни.

3. Отлично обслужване на клиентите

Доброто обслужване на клиентите ви помага да запазите клиентите си и да генерирате повторни приходи. Поддържането на клиентите ви щастливи трябва да бъде основна цел на вашата организация.

4. Привличане и задържане на служители

Оборотът на служителите ви струва пари в загубена производителност и разходите, свързани с набирането на персонал, които включват рекламни агенции за заетост и платени агенции за настаняване. Поддържането на продуктивна и позитивна среда на служителите подобрява задържането.

5. Основни ценности, ръководени от мисиите

Вашата мисия на компанията е описание на основните ценности на вашата компания. Това е обобщение на вярванията, които вашата компания държи по отношение на взаимодействието с клиентите, отговорността към общността и удовлетвореността на служителите. Основните ценности на компанията стават целите, необходими за създаването на положителна корпоративна култура.

6. Устойчив растеж

Растежът е планиран въз основа на исторически данни и бъдещи прогнози. Растежът изисква внимателно използване на ресурсите на компанията, като например финанси и персонал.

7. Поддържане на здравословен паричен поток

Дори една компания с добър паричен поток се нуждае от финансови контакти, в случай че е необходим капитал за разширяване на организацията. Поддържането на способността ви да финансирате операции означава, че можете да се подготвите за дългосрочни проекти и да отговорите на краткосрочни нужди като заплати и задължения.

8. Справяне с промяната

Управлението на промените е процес на подготовка на вашата организация за растеж и създаване на процеси, които ефективно се справят с развиващия се пазар. Целта на управлението на промените е да се създаде динамична организация, която е готова да посрещне предизвикателствата на вашата индустрия.

9. Достигане до правилните клиенти

Маркетингът е повече от създаването на реклама и получаването на информация от клиента за промените в продуктите. Това е разбирането на тенденциите при купуването на потребителите, като е в състояние да предвиди нуждите от дистрибуция на продукти и да развие бизнес партньорства, които помагат на вашата организация да подобри пазарния си дял.

10. Да останеш преди състезанието

Подробен анализ на дейностите на конкурса трябва да бъде постоянна бизнес цел за вашата организация. Разбирането на това къде се класират продуктите ви на пазара ви помага да определите по-добре как да подобрите позицията си сред потребителите и да подобрите приходите си.

Препоръчано

Контролен лист за формиране на LLC
2019
Как да изградим бизнес кредитна линия
2019
Как да рекламирате Букети за бонбони
2019