Реклама срещу Пропаганда

Рекламата насърчава желанието ви за потребителски стоки, услуги и идеи, използвайки предполагаеми образи и надписи. Въпреки това, мотивацията да се купува онова, което се рекламира, може да произтича от вярата, насърчавана от пропагандата. Чрез реклама пропагандата ви влияе емоционално, за да купувате определени продукти, услуги и идеи. Рекламодателите използват латентните ви желания, за да бъдат богати, по-добре изглеждащи или по-популярни, за да "насочват" своите навици за покупка. Пропагандата се използва от рекламодателите, за да повлияят на потребителските разходи, като представят "желателно".

реклама

Рекламата използва мултимедийни техники за популяризиране на продукти, услуги и идеи чрез различни места. Въпреки че е предимно фактически правилна, рекламата се форматира, за да убеди аудиторията си да опита своите продукти. Рекламата прониква в нашата култура във вестници, списания, интернет, билбордове, телевизионни и търговски центрове. Чрез сензационните графични дисплеи рекламата обещава на потребителите, че използването на представените продукти, услуги и идеи ще промени живота им към по-добро. Преувеличаването на фактите в рекламата е техника, която се използва, за да повлияе на умовете на потребителите да променят своите навици на разходи и да генерират приходи. Хиперболът се използва и в пропагандата за активно влияние върху мненията и социалното настроение.

пропаганда

Рекламата и пропагандата са мощни медийни инструменти, които често трудно се разграничават. Пропагандата е подобна на рекламата, тъй като използва същите мултимедийни формати, за да разпространи посланието си. Въпреки това, за разлика от рекламата, пропагандата не се опитва да насърчава продажбата на продукт, услуга или идея. Подобно на кампания за продажби, пропагандата е визуална презентация, използвана за промяна на обществените нагласи за даден човек или субект. Пропагандата, която влияе върху системите на образование, има най-траен ефект.

Видове реклами

Рекламата има две основни аудитории: потребители и предприятия. Рекламодателите информират физически и юридически лица какви продукти, услуги и идеи могат да бъдат закупени, техните специални характеристики, цена и местоположение. Рекламодателите визуализират нови продукти, услуги и идеи чрез местни, национални и международни пазари. Рекламата прониква във всички аспекти на градското индустриално общество и все повече преминава към интернет.

Видове пропаганда

Две от най-разпознаваемите форми на пропаганда са политически и религиозни. Политическата пропаганда е особено очевидна по време на изборите, когато противопоставящите се кандидати участват в кампании за калта, за да навредят на репутацията на другите и да получат влияние. Пропагандата се смята за един от най-мощните арсенали в политиката, използван за влияние върху общественото мнение.

Религиозната пропаганда идва в много форми и по същество играе силно върху емоциите на индивида, като я насърчава да се държи по определен начин. Други форми на пропаганда включват презентации, които насърчават сексуалността, расизма, наркотиците, здравеопазването и избор на начин на живот. Пропагандата може да бъде положителна, когато се използва за насърчаване на здравословен начин на живот, например. Пропагандата се разпространява до или от отделни лица и фирми; етнически, религиозни и политически организации; и правителствата на всички нива. Специални групи по интереси от хилядите разпространяват пропаганда за техните конкретни причини.

Препоръчано

Как да инсталирате Microsoft Office софтуер на лаптоп
2019
Как да направите флаер за бизнес маркетинг
2019
Как да се изгради йерархия в Excel
2019