Как се изчисляват началните разходи за бизнеса

Започване на бизнес в не е лесно начинание. Отнема много изследвания, постоянство и упорита работа. Докато пот капитал ще направи вашия малък бизнес по-успешен, най-вероятно ще се нуждаете от истински капитал, за да започнете бизнеса. Преди да започнете да набирате капитал и / или инвестирате собствени средства, първото нещо, което трябва да направите, е да определите общите начални разходи.

1.

Определете разходите си за продажби. За повечето малки предприятия това означава инвентаризация, цената на суровините, производственото оборудване, корабоплаването, опаковането и складирането. Въпреки това не всички фирми продават продукти. В този случай цената на продажбите е предимно пряк труд, свързан с продажбата. Например, за да отворите малък бизнес за обувки, трябва да закупите достатъчно запаси ($ 10, 000), за да запазите магазина.

2.

Определете професионалните такси. Планиране на вашата бизнес структура, т.е. корпорация с ограничена отговорност или общо дружество, означава наемане на адвокат. Може също да има нужда да платите адвокат за помощ при установяването на търговски марки, авторски права и патенти. При този сценарий общите професионални такси възлизат на около 20 000 долара.

3.

Определете технологичните разходи. Технологията може значително да намали разходите за труд за малкия бизнес, ако се използва ефективно. Повечето малки предприятия изискват компютри, принтери, мобилни телефони, разработка на уебсайтове, интернет достъп, софтуерни приложения, информационна сигурност, съхранение на данни и аутсорсинг на информационни технологии (ИТ). Ако цената на технологията е $ 10, 000 за започване, добавете допълнителни $ 5, 000 годишно за поддръжка (намек: поддръжката не е включена в началните разходи).

4.

Определяне на административните разходи. Това варира в зависимост от видовете бизнес и може да включва елементи като застраховка на бизнеса, офис консумативи, опаковки на продукти, паркинг, наем, експресна доставка, бюра, столове, факс машини, телефони или нещо друго, необходимо за ежедневното управление на бизнеса. Една добра оценка за началните административни разходи ще бъде 5000 долара за първите шест месеца.

5.

Определете първоначалните разходи за продажби и маркетинг. Сега, когато имате своя продукт, трябва да споделите с хората знаят за него. Разходите за продажби и маркетинг обикновено включват маркетингови материали за презентации, печатници, визитни картички, реклама, търговски изложения и връзки с обществеността. Тези първоначални разходи за продажби и маркетинг могат да достигнат до 3000 щ.д.

6.

Определете заплатите и ползите, необходими за осигуряване на персонал. Това включва заплатите на служителите, обезщетенията, обезщетенията на работниците и данъците върху заплатите. Да предположим, че разходите за заплати и обезщетения се оценяват на 20 000 долара за първите три месеца на бизнеса.

7.

Добавете всички разходи, свързани с започването на бизнеса за общо. Не забравяйте да включите само разходите за стартиране на бизнес, които ще бъдат направени през първите три до шест месеца от операциите. За този пример изчислението е: $ 10, 000 + $ 20, 000 + $ 10, 000 + $ 5, 000 + $ 3000 + $ 20, 000 = $ 68, 000.

Препоръчано

Трудови закони на служителите по договора
2019
Как да отчитате продажбите на кредитни карти
2019
Влияние на начисленията върху паричния поток
2019