Как да направите коригиране на дневника Записи в Quickbooks Заплати отговорност сметка

Сметката за задълженията за изплащане на възнаграждения в главната ви книга е място за плащания, дължими в близко бъдеще, но все още не са издадени. Един пример за тези разходи са вашите данъци върху заплатите. Ако подадете данъци върху заплатите месечно или тримесечно, трябва да осчетоводите сумите по сметката си за отговорност, като отчитате правилно разходите. Разбирането как да се коригира сметката за отговорност за заплатите е от съществено значение за точните отчети на счетоводните книги.

Увеличаване на пасивите

1.

Изберете опцията за публикуване на обща дневник от менюто "Фирма". Въведете текущата дата и задайте номер на записа.

2.

Задължава се сметката за отговорност за заплатите за размера на корекцията.

3.

Дайте сметка на сметката за разходите за заплати, която коригирате. Ако коригирате дължимите данъци, кредитирайте тази сметка.

4.

Обработете записа. Подайте документацията, която поддържа записа, за целите на одита.

Намалете пасивите

1.

Създайте общ дневник от менюто на компанията. Въведете текущата дата и задайте номер на дневника.

2.

Да се ​​кредитира сметката за задължението за заплати за размера на намалението. Този запис обикновено се обработва, когато плащанията за отговорност се обработват.

3.

Дебитирайте паричната сметка за еднаква сума. Ако кредитирате сметката за отговорност за $ 5, 000, дебитирайте вашата парична сметка за $ 5, 000.

4.

Публикувайте записа. Подайте документите, които поддържат корекцията за целите на одита.

Препоръчано

Как да измерим трудовата етика и интегритета
2019
Какви са предимствата на сертифицирането по ISO 27001?
2019
Политики за човешките ресурси и организационни култури
2019