Контролен списък за портфолио за човешки ресурси

Отделът за човешки ресурси, или HR, има широки отговорности за управление на политиките и процедурите за служителите на организацията. Създаването на портфолио от програми и услуги е важно за човешките ресурси, защото то помага да се установи по-широката стратегия на компанията за набиране, обучение и задържане.

Планиране и набиране на персонал

Планирането на трудовите нужди на организацията вероятно е най-важната грижа на повечето професионалисти в областта на човешките ресурси. Поддържането на бизнес с квалифицирани служители, които са добре обучени, продуктивни и желаят да допринесат за постигане на целите на организацията, е основен приоритет. В същото време, ВЧ трябва да създаде разнообразна работна сила не само по отношение на раса, пол и социално-икономически произход, но и по отношение на набор от умения, ниво на образование и обучение. Наличието на служители от много различни среди може да позволи на организацията да използва силните страни на всички свои служители за постигане на целите си.

Възнаграждения и обезщетения

Възнаграждението или паричната компенсация и обезщетенията са области от портфейла на човешките ресурси, които традиционно са свързани с този отдел. Въпреки това, тъй като организациите се развиват и развиват, човешките ресурси могат да разширят своята програма за обезщетения, за да осигурят на служителите иновативни възможности, като например отпуск по бащинство, удължен отпуск за изключителна работа, опции върху акции или инвестиционни възможности и достъп до програми за професионално развитие. Макар че HR е отговорен за обработката на заплатите на служителите и за гарантиране, че на всеки е отпусната необходимата сума за отпуск по болест и почивка, тя може също да добави към портфолиото си силен акцент върху приспособяването на възнаграждението към най-добрите практики на организацията.

Организационно развитие

HR има важна роля в организационното развитие, като осигурява на служителите обучение и професионално развитие. Обикновено програмите за обучение се предоставят на място и включват обучение на персонала относно политиките на компанията, въвеждането на нови технологии или процесите за искане на почивка. Професионалното развитие, от друга страна, е по-приспособено към отделните служители. Тук HR осигурява оценка на изпълнението, достъп до обучения извън обекта и конференции, както и услуги за планиране и развитие на кариерата.

Услуги за поддръжка на служители

Служителите трябва да видят HR като неутрална територия между персонала и ръководството. Ако служителите имат притеснения относно дискриминацията на работното място, работните взаимоотношения с техните ръководители, проблемите на равновесието между професионалния и личния живот или други специфични за работата въпроси, човешките ресурси могат да предоставят обосновка за решаването на тези проблеми. В този смисъл HR има важна роля да предоставя услуги за подкрепа на служителите. Крайната цел на организацията трябва да бъде да запази служителите щастливи и продуктивни. Предоставянето на услуги за поддръжка и връзки с други агенции или хора, които могат да помогнат на служителите да се справят с проблемите си, е от съществено значение за портфолиото на HR.

Препоръчано

Основната разлика между пазарната стойност и счетоводната стойност
2019
Как да се размножават и ферми сом
2019
Идеи за бизнес подаръци
2019