Значението на ясните цели, насоки и проектни планове

Ако вземете семейството в колата за почивка, най-сигурно ще си направите карта до вашата дестинация. Не бихте ли? Тогава, ако искате вашият бизнес да се развива и расте, защо не бихте направили същото за вашата компания?

Ето какви са целите, насоките и проектните планове.

Цел на бизнеса

Собственикът има визия за вида бизнес, който иска да построи. Той има причини, които оправдават съществуването на компанията, като например продажба на уникален продукт или предоставяне на специална услуга. Следващата стъпка е да съобщим тези видения на служителите. Дайте им нещо, което те могат да разберат, и да обяснят своята роля в осъществяването му.

Целите са начин да се попълнят подробностите за това как ще се изпълнят виденията на собственика.

Определяне на цели

Задаването на цели изисква извършването на тежки решения и справяне с реалностите. Къде е вашият бизнес сега? Какви са неговите силни и слаби страни? Къде искаш да отидеш бизнесът ти?

След като сте решили как искате да изглежда бизнесът, можете да изготвите пътна карта и да започнете да поставяте цели. Целите са ориентири, които да насочват Вас и Вашите служители по пътя към изграждането на бизнеса.

Целите са важни, защото превръщат вижданията в ясни измерими цели. Служителите са много ясни за това какво се очаква да постигнат и кога.

Значение на целите

Създаване на насоки и насоки: Всеки бизнес се нуждае от насоки. Целите насочват дейностите на компанията към постигане на целите и визиите на собствениците.

Мотивиране на служителите: Служителите стават по-ентусиазирани и енергични в работата си, когато знаят какво се очаква от тях. Тяхната работа е по-насочена с по-малко загубено време. Те се интересуват особено, когато научат за наградите за постигане и превишаване на техните цели. Ако служителите нямат уменията за работа, те са вдъхновени да научат повече и да намерят начини да подобрят работата си.

Създаване на стандарти за оценка на изпълнението: Целите установяват стандарти за изпълнение. Те са мерителни палки за идентифициране на успехите и неуспехите на организацията и нейните служители. Отчитането на ефективността помага на мениджърите да идентифицират неефективните области и да предприемат корективни действия.

Формирайте основата за определяне на бюджети: След като бъде определен пътят за развитие на компанията, целите ще помогнат за разпределяне на средствата, необходими за постигане на целите. Бюджетите определят специфични суми в долари за отдели, които служителите могат да използват за ориентиране. Финансовите отчети дават на собственика информацията, за да се увери, че всичко остава на пътя.

Разработване на структура на проектни планове: Целите формират структурата за разработване на проекти и измерване на изпълнението по пътя. Прилагането на цели към даден проект определя сроковете на дейностите, необходими за завършване на плана.

Бизнес, който няма определени цели, е скитащ, изгубен в гората. Вероятността за успех е далечна, тъй като хората в бизнеса не са сигурни къде да отидат.

Собственикът на бизнеса има визия за своята компания, а целите са причините да съобщават идеите му на служителите.

Препоръчано

Какво представляват сертификатите за членство в LLC?
2019
Лош дълг Разходи Vs Отписване
2019
Може ли Flash Player да бъде изтеглен на таблетка Asus?
2019