Предизвикателства пред управлението

Управлението на бизнеса предлага големи награди, както финансови, така и лични, но успехът в тази роля изисква остри умения за решаване на проблеми и изключително разбиране на хората, включително клиенти и служители. За първи път предприемачи често са изненадани да открият колко различни умения са необходими, за да бъдат успешни, когато отговаряте за всички аспекти на бизнеса.

Изграждане на управленски екип

От началната фаза напред един от най-трудните предизвикателства за собственика на бизнеса е да намери правилните хора за мениджърския екип. Собственикът трябва да определи комбинацията от умения и опит, които ще дадат на компанията най-добрия шанс за успех, а идеалната комбинация е съвсем различна за всеки бизнес. Избраните индивиди трябва да притежават личности, които могат да работят заедно в хармония, особено по време на стрес. С нарастването на компанията, собственикът трябва непрекъснато да гледа напред и да определи какви допълнителни умения може да са необходими в бъдеще, което прави мениджърския екип винаги работа в процес на изпълнение.

Надзорни и мотивиращи служители

Управлението на бизнеса изисква да бъдеш учител и слушател. Служителите се нуждаят от насоки и да разберат какво се очаква от тях. Те също така трябва да могат да изразяват своите мнения и притеснения. Умелите мениджъри разбират, че служителите могат да предоставят ценни идеи за това как да увеличат продажбите и да подобрят дейността на компанията. Мотивирането на служителите да полагат по-големи усилия е по-лесно, ако вярват, че компанията оценява техния принос за успеха му.

Разпределяне на ресурси

Всяко решение на собственика на бизнес включва признаване, че финансовите и човешките ресурси на компанията са ограничени. Успехът зависи от правилния избор как да се разпределят тези ресурси. Всеки изразходван долар и всеки час от времето за управление трябва да допринасят за растежа и рентабилността на компанията. Малките предприятия не могат да си позволят да изразходват ресурси. Процесът на бизнес планиране е от решаващо значение за постигане на ефективно разпределение на ресурсите, тъй като позволява на мениджърите да определят по-добре приоритетите на разходите.

Непрекъснато подобрение

Компаниите трябва да се стремят към непрекъснато подобряване на всички области на своята дейност. Удовлетворението от текущото представяне може да означава изоставане от конкурентите, които по-агресивно подобряват своите продукти, нивата на обслужване на клиентите и маржовете на печалбата. Мениджърите трябва да внушават тази философия на непрекъснато усъвършенстване на всички служители, някои от които може да се страхуват от и да са устойчиви на промяна.

Приспособяване към променящите се условия

Една компания е силно засегната от средата около нея, включително местната и националната икономика, и действията на конкурентите. Условията могат да се променят бързо, което изисква бързи реакции и корекции в стратегиите. Ако собственик на бизнес вижда нови конкурентни заплахи, той трябва да може да разработи стратегии за бързо противодействие на тези заплахи. Тази важна управленска функция се нарича разработване на сценарии „какво, ако“ или планиране на извънредни ситуации.

Предвиждане на тенденциите

Творчески аспект на управлението е в състояние да забележи появяващите се възможности, преди конкурентите на компанията да могат. Те включват потенциални групи клиенти, нови канали за разпространение, които биха могли да увеличат продажбите и новите технологии, които биха могли да направят компанията по-ефективна. Дори и с ежедневните отговорности, собственикът на бизнеса трябва да бъде ориентиран към бъдещето и да се посвети на формулирането на дългосрочна визия за бизнеса.

Препоръчано

Най-големият недостатък на едноличния търговец
2019
Как да закупите най-евтината застраховка за инвалидност
2019
Как да купим Facebook реклама
2019