Какво е проницателен лидер?

Един проницателен лидер е мениджър или собственик на малък бизнес, който има способността да разпознава възможностите и предизвикателствата и способността да пренастрои служителите и ресурсите на компанията, за да се справи с промяната. Проницателните лидери са наясно с бизнес средата и знаят кога е необходима промяна. Те формират добри взаимоотношения със заинтересованите страни, като служители, доставчици и инвеститори, така че те да могат да използват подкрепата си, когато имат нужда от тях. Комбинацията от прозрение, проницателна преценка и гъвкавост позволява на проницателните лидери да изграждат и поддържат успешен бизнес, дори и при трудни обстоятелства.

прозрение

Проницателните лидери държат ушите си до земята. Като говорите с вашия екип по продажбите, можете да наблюдавате какво се случва на пазара, така че да сте наясно с всякакви заплахи за вашата клиентска база, както и възможности за въвеждане на нови продукти, които да отговарят на променящите се нужди на клиентите. Срещата с журналисти, пазарни анализатори и други коментатори, за да обсъдят своите виждания на пазара, също ще подобри вашата пазарна проницателност. Организирането на срещи с най-важните клиенти ще ви помогне да оцените нивата на удовлетвореност на клиентите и да заздравите връзките на високо ниво.

Служители

Един проницателен водач разпознава и уважава приноса на своите служители. В малък бизнес имате възможност да се срещнете с служители лице в лице и да обсъдите как те биха могли да се променят. Давайки на служителите отговорността да допринесат, те ги мотивират да работят на високо ниво. Чрез включването на служителите ви в решенията, вместо да издават поръчки по автократичен начин, можете да изградите ангажирана работна сила, която ще ви помогне да постигнете целите си.

заинтересованите страни

Изграждането на съюзи с други заинтересовани страни може да ви помогне да посрещнете трудни предизвикателства, когато възникнат. Сътрудничеството с доставчици, например, може да бъде важно, ако се сблъскате с неочаквана голяма поръчка или искане за спешна доставка. Като поддържате добри отношения с доставчиците, можете да ги помолите да ви предоставят приоритетни услуги, когато натискът е включен.

общност

Проницателните лидери признават, че техният бизнес е част от по-голямата общност. Като поддържате добри отношения с местните правителствени агенции, лидери на общността и местни журналисти, можете да повишите профила на вашия бизнес. Добрите местни взаимоотношения са важни, ако планирате двигател за набиране на персонал или искате да разширите бизнеса си по начин, който влияе на общността.

Препоръчано

Материали и справки за анализ на организационните нужди
2019
Как да създадете шаблон за Blogger във фойерверките
2019
Как да се справим с проблемите с работата на служителите
2019