Какво е план за бизнес възобновяване?

Липсата на план за спешна помощ може да ви остави на студено, буквално. Планът за възобновяване на бизнеса или BRP е необходим, за да може вашата компания да се върне към бизнеса след извънредна ситуация. В него е описано всичко, което е от съществено значение за продължаването на дейността на компанията. „Възстановяването на бизнеса“ е процес на повторно отваряне на всеки от компонентите на институцията - и тестване и преразглеждане на процеса въз основа на резултатите ”, съобщава Bankers Online.

дефиниция

Планът за възобновяване на бизнеса насочва към възстановяването на бизнеса ви след спешна помощ. За разлика от плана за възстановяване при бедствия и плана за действие при извънредни ситуации, BRP не съдържа процедури за непрекъснатост, използвани по време на извънредна ситуация; вместо това тя се съсредоточава върху превантивни мерки и след като прахът се утаи. BRP ви помага да върнете бизнеса си в пълен ход.

развитие

Преди 70-те години на миналия век, планирането на BRP се състоеше от застрахователни програми, изграждане на евакуация и споразумения за взаимопомощ с центровете за данни. След изобретяването на системи, базирани на компютри, вашата BRP трябва да включва търговски планове за архивиране и възстановяване на данни. В края на 80-те години на миналия век одиторите започнаха да изискват от всеки бизнес с приложения от критични информационни системи да има планове за извънредни ситуации за ръчни операции и човешки потребители.

Цели

БРП следва да намали загубите на живот, възможността за нараняване, повреда на съоръжението и загуба на активи и документи. За да постигнете това, оценете всеки отдел, за да се уверите, че са предприети всички подходящи стъпки. Чрез едновременното прилагане на плановете за възстановяване след бедствие и бизнес аварийни планове трябва да стабилизирате компанията си след бедствие. Уверете се, че са изпълнени процедурите с правилния приоритет: служители, клиенти, съоръжения, активи и записи.

Въпроси за адресиране

Bankers Online заявява, че планирането на BRP трябва да обхваща поне следните 10 теми. Включете философията на фирмата относно възстановяването при бедствия. Добавете утвърдени изпълнителни инструкции за наследяване и как да назначите изпълнителен комитет за временно управление на бедствия, който да отговаря за извънредните ситуации. Ясно дефинирайте всички насоки и обхвата на усилията за възстановяване при бедствия. Определете отговорностите на всяка група служители и план за възстановяване на всеки клон, отдел и съоръжение. Включете добре документиран процес на оценяване и тестване, който се провежда поне веднъж годишно. Също така, добавете пълна програма за обучение за целия персонал и провеждайте програмата поне веднъж годишно. И накрая, уверете се, че писмените копия на окончателните планове се раздават на всички ръководители на клонове и отдели.

Общи Съдържание

БРП има три основни части: подреждане на резервните ресурси, процедури и списък на оборудването. Разделете ги на два основни формата: преди бедствието и след него. Уверете се, че имате резервна информация, която да използвате, в случай че всички ваши вътрешни копия останат недостъпни. Това означава и документи и файлове, а не само компютърната информация. Процедурите преди бедствието включват ориентация на служителите, обучение, одит, тестване на работата и симулации. Ефективната информация след бедствието включва референтни карти на служителите за спешни случаи с процедури, справочни карти за уведомяване с информация за контакт, процедури за спешни операции на екипа, референтни карти на спешния екип с процедури и списъци с ресурси, включително всичко - от доставки, до документи и хора.

Препоръчано

Как да прехвърляте Voicemail мобилен телефон към вашия компютър
2019
Как да рекламирате за деца от 8 до 10 години
2019
Как да рекламирате на смартфони
2019