Защо балансът е важен за финансов анализатор?

Балансът на една компания е като снимка на компанията, взета в определен момент. Например, когато погледнете счетоводния баланс на компанията в края на годината, сякаш светът спира да се върти за момент, така че да можете да видите всичко, което компанията притежава, както и всички дългове, които компанията дължи.

Активи и пасиви

Когато финансовият анализатор търси компания като потенциална инвестиция, очевидно приходите имат значение. Въпреки това, активите и пасивите на компанията могат да помогнат за оцветяване на по-пълна картина. Балансът разбива активите, които компанията притежава в различни категории, за да може анализаторът да види какво точно притежава компанията. Например, ако една компания има все по-нарастващи вземания, това може да е сигнал, че клиентите му не плащат. Аналогично, балансът показва всички задължения на дружеството. Ако една компания вече печели печалба, но дълговете й идват незабавно, това би могло да предизвика проблеми за нейната постоянна ликвидност.

Препоръчано

Контролен лист за формиране на LLC
2019
Как да изградим бизнес кредитна линия
2019
Как да рекламирате Букети за бонбони
2019