Защо балансът е важен за финансов анализатор?

Балансът на една компания е като снимка на компанията, взета в определен момент. Например, когато погледнете счетоводния баланс на компанията в края на годината, сякаш светът спира да се върти за момент, така че да можете да видите всичко, което компанията притежава, както и всички дългове, които компанията дължи.

Активи и пасиви

Когато финансовият анализатор търси компания като потенциална инвестиция, очевидно приходите имат значение. Въпреки това, активите и пасивите на компанията могат да помогнат за оцветяване на по-пълна картина. Балансът разбива активите, които компанията притежава в различни категории, за да може анализаторът да види какво точно притежава компанията. Например, ако една компания има все по-нарастващи вземания, това може да е сигнал, че клиентите му не плащат. Аналогично, балансът показва всички задължения на дружеството. Ако една компания вече печели печалба, но дълговете й идват незабавно, това би могло да предизвика проблеми за нейната постоянна ликвидност.

Препоръчано

Как да следите продуктови изгледи на Amazon
2019
Изключете Threaded Messaging в Android
2019
Как бизнесът се възползва от Groupon?
2019