Защо междуличностните конфликти са важни в бизнеса?

Междуличностният конфликт е нещо, което често се случва при събирането на хора, особено в ситуация на високо налягане, като например на работното място. Една компания трябва да разработи политики за регулиране на конфликти, за да не бъде разрушителна. Но поддържането на здравословно ниво на междуличностно несъгласие може да бъде важно за успеха на бизнеса.

конкуренция

Междуличностният конфликт вдъхва конкуренция между членовете на персонала. Тази конкуренция може да подобри производителността, да бъде източник на нови идеи за разрешаване на фирмени проблеми и да стимулира служителите да правят по-тежки усилия за успех. Като мениджър трябва да смекчите конкурентния елемент във вашия персонал, за да предотвратите прекъсването на ежедневните дейности. Но използването на междуличностни конфликти за стимулиране на здравословната конкуренция е добро за вашия бизнес.

изхабяване

Когато става въпрос за растежа и успеха на вашия малък бизнес, изтощението е един от начините да се определи кои служители са най-добрите ви. Наблюдаваното ниво на междуличностни конфликти ще позволи на по-находчивите служители да намерят решения на проблемите и да ви информират кои членове на персонала могат да помогнат на вашата компания да расте. Служителите, които нямат решимостта да работят в рамките на конфликта, ще търсят други начини на заетост. Остават ви служителите, които искат да работят усилено, за да успеят.

Съвместна дейност

Някои междуличностни конфликти възникват от две конкурентни гледни точки, опитвайки се да постигнат същите резултати. Проактивен мениджър може да намери начин да позволи на двете страни да се възползват от тяхната находчивост и да насърчи тези конкуриращи се фракции да работят заедно за разработване на общо решение. Тъй като конфликтът стимулира творчеството, реализирането на обща цел може да формира това творчество в ефективен екип.

Изтъква недостатъци

Една компания може да научи за своите недостатъци чрез наблюдение на междуличностните конфликти между служителите. Например, ако хората от счетоводния отдел непрекъснато спорят с хора от групата за продажби, това може да изглежда като случай на буйни междуличностни конфликти. Но по-внимателен анализ на ситуацията може да покаже няколко комуникационни бариери между двете групи, които причиняват погрешно тълкуване на информацията, която води до конфликт. Чрез коригиране на проблемите компанията подобрява междуведомствената комуникация и повишава производителността.

Препоръчано

Как да автонадава в Tumblr
2019
Регулиране на полетата на хартията в PowerPoint
2019
За бизнес инвеститорите
2019